28 mei Studium Generale - erfgoed in het post-corona tijdperk. Sessie 1, roerend erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online via Zoom

Na aanmelden ontvangt u meer informatie en een handleiding over het deelnemen via Zoom.

Samen met spraakmakende denkers en doeners uit de sector, verkennen we de toekomst. Wat is het post-coronaperspectief voor ons cultureel erfgoed? Schuilt in deze crisis misschien ook een kans? Deze vragen staan centraal in een viertal speciale Studium Generale webinars die wij organiseren samen met de ErfgoedAcademie. De eerste focust op musea en collecties.

Vier webinars

Nu alles noodgedwongen stil staat, de musea en monumenten (nog) dicht zijn, de archeologische opgravingen verlaten en de vrijwilligers thuis, kijken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de ErfgoedAcademie vooruit. We organiseren vier webinars met als thema’s: roerend erfgoed, archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurhistorisch landschap. Twee thema’s vinden voor de zomer plaats de andere twee erna.

Thema 1: roerend erfgoed

Het eerste Studium Generale webinar vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 van 15.30-17.00 uur. Samen met filosoof Maarten Doorman (auteur o.a. ‘De Navel van Daphne’), museumdirecteur Marian Splint (Museum Helmond) en museumtalent Boukje Schaap (Catharijneconvent) gaan we in gesprek over het post-corona museum. Hoe ziet dat er uit? Hoe kun je als museum in deze tijden maatschappelijk relevant zijn? Maakt de collectie een virtuele sprong vooruit? Is het museumbezoek straks vooral lokaal en regionaal? Ruilen we blockbusters in voor buurtbusters? Gespreksleider is Sophie Derkzen, journalist en moderator met een fascinatie voor cultuur.

Reflectie-bijeenkomst 4 juni

Deelnemers aan het webinar van 28 mei worden uitgenodigd om na afloop hun reflectie in te sturen op de bijdrage van de sprekers. Hieruit worden drie deelnemers geselecteerd, die een week na de bijeenkomst de kans krijgen om hun post-corona perspectief te presenteren tijdens een digitale follow-up over hetzelfde vraagstuk. Deze bijeenkomst vindt plaats op 4 juni van 16.00 tot 17.00. Samen vormen de bijdragen van de sprekers en de reflecties een virtuele bundel met perspectieven op een vitale erfgoedsector.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor alleen 28 mei of voor beide sessies, dus ook voor de follow-up op 4 juni, via het aanmeldformulier.

Het webinar maakt gebruik van het platform Zoom. Bij bevestiging ontvangt u meer informatie en een handleiding over het deelnemen via Zoom.

  • Voorafgaand aan het live-webinar ontvangt u op 27 mei de link om op 28 mei 15.30 uur in te loggen.
  • De link voor 4 juni ontvangt u op 3 juni, aanvang 16.00 uur.