Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023 - Blokzijl

Project Kerkstraat 2 in Blokzijl, een van de genomineerden voor de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023, categorie zakelijk

In de jaren ‘20
van de vorige eeuw

liep de bevolking dusdanig achteruit
in Blokzijl en werden er veel panden gesloopt,

dat de gemeente aan de bel trok
en Hendrick de Keyser als stichting

heeft aangemerkt om
de panden te redden.

In het interieur zijn uit de bouwtijd
niet heel veel onderdelen nog aanwezig,

maar een uitzondering daarop
is de hele kapconstructie op zolder.

We hebben hier een
verduurzaamheidsslag gemaakt op zolder

door de vloer van
de zolder te isoleren,

zodat we eigenlijk de spantconstructie

en de balkenconstructie
van de zolderkap kunnen sparen.

Tijdens de planvorming
hebben we overwogen

welke onderdelen en gevels
van de buitenmuren we wilden isoleren

om de thermische schil
zo volledig mogelijk te houden.

De gevel waar ik nu sta,
vangt heel veel wind en regen,

dus die hebben we
helemaal geïsoleerd.

Damp open stucwerk
vonden we heel belangrijk,

om te zorgen dat je een vochtregulerend
isolatiesysteem aanbrengt.

Terwijl de voorgevel,
historisch ook waardevoller,

we gespaard hebben,

omdat die bijzondere kozijnen
had aan de binnenkant

en ook echt helemaal
oorspronkelijk nog uit 1666 intact is.

Bij ons, met Hendrick de Keyser,
hebben we een initiator duurzaamheid.

In samenspraak met hem hebben we
bepaald wat we kunnen gaan doen in dit pand.

Mede daardoor zijn we dus
tot die keuzes gekomen.

We hebben PVT panelen geplaatst,
gekoppeld aan onze warmtepomp

met een boilervat en
een elektrisch cv-keteltje,

ter ondersteuning van de
koudere winterperiodes.

Met deze installatie zijn we
geheel gasloos in deze woning.

We willen in de toekomst
met 30% CO2 reductie,

besparen op alle panden
die in ons bezit zijn.

En mede door de
initiator duurzaamheid

helpt ons dat te bepalen
per pand wat we gaan doen.