Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen - Duurzame Monumentencoach Gemeente Rheden

In deze Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen video vertelt Martijn Andela, duurzame monumentencoach bij de gemeente Rheden – 757 monumenten rijk, waarvan 212 rijksmonument - hoe hij eigenaren adviseert over verduurzaming van hun monument. Hij neemt daarbij een koffer mee met materialen waarvan hij de voors en tegens uitlegt.

Ik ben Martijn Andela duurzame monumentencoach bij de gemeente Rheden.

We zijn hier in Villa Terre Neuve in Velp.

Ik adviseer eigenaren over het verduurzamen van hun bezit.

Best een uitdaging.

Volgens mij uit mijn hoofd hebben we nu 757 monumenten waarvan 213 rijksmonumenten.

Er worden voortdurend monumenten verduurzaamd.

Dat gebeurde al voordat wij ons gemeentelijke project maatwerk voor monumenten zijn opgestart.

Maar het is heel belangrijk om een versnelling daarin te realiseren en wij hebben een enquete gehouden onder monumenteigenaren en daaruit bleek dat heel veel eigenaren niet weten wat er kan, wat er mag.

Ze vragen zich af waar ze de juiste onafhankelijke expertise kunnen krijgen.

en dat was voor ons wel de aanleiding om het project maatwerk voor monumenten te starten. 

Vaak is er veel meer mogelijk dan eigenaren op het eerste gezicht denken.

Ik ben inmiddels door zo'n 80 eigenaren, dat is meer dan 10 procent van de eigenaren in deze gemeente, benaderd.

Op het moment dat ik word gebeld door een eigenaar ga ik langs met de duurzame monumenten koffer.

In die koffer zitten allerlei materialen die je kunt gebruiken om te verduurzamen.

Die materialen hebben allemaal hun voors en tegens en daar kan ik wat over vertellen.

En al naar gelang de vragen die er leven gebruik ik die materialen om mensen zo goed mogelijk te adviseren.

In sommige gevallen kiezen we ervoor om een adviesrapport te laten opmaken door een externe partij die wij in de arm hebben genomen als gemeente.

Dat advies is overigens ook gelijk de vergunning vanuit de gemeente en als je dat uitvoert dan kun je subsidie van ons krijgen.

Maar we proberen ook om te dereguleren waar dat mogelijk is om dingen makkelijker te maken.

Bijvoorbeeld voor de Amsterdamse Schoolwijk waar allemaal woningen staan die allemaal tegelijkertijd in dezelfde stijl gebouwd zijn.

Voor die wijk hebben we in één keer een vergunning afgegeven voor het plaatsen van isolatieglas in de ramen.

Iedereen weet nu wat hij kan en wat hij mag. Ze hoeven het alleen nog maar uit te voeren.

Mijn advies zou zijn aan monumenteigenaren die niet precies weten waar ze moeten beginnen om eerst eens even bij de gemeente te kijken.

Her en der is al best wel veel informatie.

Vaak weten monumentenambtenaren waar je die kunt vinden of hebben ze zelfs een project zoals wij.