Venster- en glasisolatie bij monumenten: wel of niet isoleren?

Verduurzaming van historische gebouwen is een uitdaging. Vensters bevatten vaak veel cultuurhistorische waarden en zijn bepalend voor de uitstraling van een gebouw. Maar oude vensters met enkelglas verliezen energie en kunnen zorgen voor een oncomfortabel binnenklimaat. Vensterisolatie kan een oplossing bieden. Maar wat de beste aanpak is, vereist een zorgvuldige keuze. Deze animatie helpt daarbij.  

Verduurzaming van historische gebouwen is een uitdaging. 
Vensters bevatten vaak veel cultuurhistorische waarden en zijn bepalend voor de uitstraling van een gebouw. 
maar oude vensters met enkelglas verliezen energie. 
en kunnen zorgen voor een oncomfortabel binnenklimaat. 
Vensterisolatie kan een oplossing bieden. 
maar wat de beste aanpak is, vereist een zorgvuldige keuze. 
Welke verduurzamingsmogelijkheden passend zijn. 
hangt af van de monumentale waarden en de huidige technische staat van de vensters. 
Deze bepaal je door bouwhistorische en bouwkundige gegevens te verzamelen.
Bouwhistorische gegevens geven informatie over de cultuurhistorische waarden van het venster, zoals de historische detaillering. 
eventueel bijzonder glas, zoals schijvenglas of cilinderglas… 
of het venster onderdeel uitmaakt van het architectonisch ontwerp. 
het interieur aan de binnenzijde. 
en over hoe oud het materiaal is en of de vensters ooit zijn vervangen.


Is de waarde van de vensters hoog? 
Dan heeft dit invloed op de verduurzamingsmogelijkheden.
Bevatten de vensters weinig waarde, 
bijvoorbeeld omdat het raam al eerder is vervangen?
Dan zijn er meer mogelijkheden. Bouwkundige gegevens geven inzicht in de huidige kwaliteit van de vensters.
Gezond hout heeft een vochtpercentage van maximaal twintig procent.
Is het vochtpercentage hoger? 
Dan kan de oorzaak achterstallig onderhoud zijn.
Los dit eerst op voordat je de volgende stap neemt.
Breng daarnaast de detaillering en maatvoering van het venster in kaart.
Check bijvoorbeeld van welk materiaal het venster is gemaakt,
zoals hout of staal… of het gaat om historisch of modern glas… 
of het gaat om een schuif- of een draairaam… 
en of er een roedeverdeling is.
Nadat je de cultuurhistorische waarden en de bouwkundige risico’s in kaart hebt gebracht.
en eventuele gebreken hebt opgelost. 
is het tijd voor het isolatieontwerp. 
Bekijk hiervoor de volgende aflevering: 
‘Vensterisolatie bij monumenten: het isolatieontwerp’.