Venster- en glasisolatie bij monumenten: het ontwerp

Het isoleren van historische vensters vraagt om een zorgvuldige aanpak. 
Daarom is het belangrijk om een passend isolatieontwerp op te stellen en een integraal plan te maken. Deze animatie laat de verschillende stappen zien. 

Het isoleren van historische vensters vraagt om een zorgvuldige aanpak. 
Daarom is het belangrijk om een passend isolatieontwerp op te stellen en een integraal plan te maken.
Je begint bij het herstellen van ramen en kozijnen zodat deze beter sluiten.
Een volgende stap is het toepassen van kierdichting waarmee je zowel warmteverlies als tocht voorkomt.
Je dicht kieren met professionele tochtprofielen die je blind monteert door ze in het hout te frezen.
Hierdoor zijn ze onzichtbaar als het raam gesloten is.
Denk hierbij wel aan voldoende ventilatiemogelijkheden.
Dicht bijvoorbeeld niet alle kieren, of pas indien nodig en mogelijk mechanische ventilatie toe. 
Verken vervolgens de mogelijkheden om het glas beter te isoleren.
Heb je te maken met een venster met een hoge monumentale waarde, of is de detaillering te smal?
Dan zijn aanpassingen… zoals het vergroten van de sponning door frezen niet mogelijk.
Is er bijzonder glas aanwezig… zoals cilinderglas of gekleurd glas?
Dan is vervanging van dit glas niet wenselijk.
In beide gevallen zijn binnenvoorzetramen of isolerende gordijnen goede opties om de vensters beter te isoleren.
Let hierbij wel op of het historische interieur en de binnenafwerkingen dit toelaten.
Is er minder bijzonder glas aanwezig? 
Dan is het toepassen van een folie een mogelijke verbetering.
Wanneer de waarden en technische mogelijkheden het toelaten om het glas te vervangen door speciaal isolatieglas,
handhaaf dan de bestaande detaillering en vensterindeling.
Bij het plaatsen van glas in een houten raam is frezen soms noodzakelijk, 
zodat je dikker glas met een betere isolatiewaarde kan plaatsen, zoals gelaagd glas, dun dubbel glas, of vacuümglas. 
Natuurlijk blijven binnenvoorzetramen en glasfolies ook een optie. 
De beste keuze hangt af van je budget, besparingsdoelen… en de fysieke en visuele gevolgen voor het monument. 
Dit kan betekenen dat je voor bijvoorbeeld de woonkamer een andere keuze maakt dan voor een gang.
 Nu je de isolatiemogelijkheden in kaart hebt gebracht is het tijd om een keuze te maken. 
Om hierbij te helpen, hebben we per mogelijkheid de isolatiewaarde, kosten en impact op het monument op een rij gezet. 
Glasfolie en gelaagd glas hebben de laagste isolatiewaarde, gevolgd door dun dubbel glas en een binnenvoorzetraam. 
Vacuümglas heeft de hoogste isolatiewaarde.
 De kosten voor vacuümglas zijn het hoogst. 
Gevolgd door dun dubbelglas binnenvoorzetramen, gelaagd glas en glasfolies.
Bij glasfolies en gelaagd glas kan de reflectie veranderen, 
dun dubbelglas geeft een dubbele weerspiegeling een binnenvoorzetraam heeft consequenties voor het interieur 
en vacuümglas heeft bolletjes als afstandhouders die op korte afstand zichtbaar zijn. 
Na kiezen van de passende maatregel, het maken van een integraal verduurzamingsplan, 
en de aanvraag van de benodigde vergunning, is het isolatieontwerp gereed voor uitvoering. 
Hier leer je meer over in de volgende aflevering: 
‘vensterisolatie bij monumenten: de uitvoering’.