Installaties bij monumenten: verwarmen met lage of hoge temperatuur

Een monument verduurzamen vraagt om een zorgvuldige aanpak.
Nadat je het gebouw met behoud van de cultuurhistorische waarde zo optimaal mogelijk hebt geïsoleerd, zodat de energiebehoefte is verkleind,
kun je mogelijkheden onderzoeken om zelf duurzame energie op te wekken. Deze animatie legt de opties uit voor verwarmen met lage temperatuur en met hoge temperatuur. 

Een monument verduurzamen vraagt om een zorgvuldige aanpak.
Nadat je het gebouw met behoud van de cultuurhistorische waarde zo optimaal mogelijk hebt geïsoleerd.
zodat de energiebehoefte is verkleind.
kan je nu kijken naar mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken.
Bij voldoende isolatie is het vaak mogelijk om met een lage temperatuur van tussen de vijfendertig en vijfenvijftig graden te verwarmen.
Om te bepalen of dit mogelijk is.
breng je het energie- en warm tapwatergebruik in kaart.
en maakt een adviseur een warmteverliesberekening.
Wanneer het mogelijk is om met een lage temperatuur te verwarmen.
kun je kijken naar passende afgiftesystemen.
Om de ruimtes tot een comfortabele temperatuur te verwarmen, heb je een groot oppervlakte nodig dat de warmte kan afgeven.
Dit kan bijvoorbeeld met vloer- of wandverwarming.
Is de toepassing hiervan niet mogelijk?
Dan zijn speciale lage temperatuurradiatoren een optie.
Houd bij het aanleggen van nieuwe leidingen altijd rekening met historisch waardevolle materialen en constructies.
Is verwarmen met een lage temperatuur niet haalbaar?
Dan is verwarming met een hoge temperatuur van tussen de zeventig en negentig graden een tweede verwarmingsconcept.
Bijvoorbeeld middels de bestaande radiatoren.
Bepaal vervolgens hoe je dit zo duurzaam mogelijk kan opwekken.
Een derde verwarmingsconcept is infraroodverwarming.
Infraroodpanelen kun je als integraal verwarmingssysteem of als bijverwarming toepassen.
De panelen zorgen niet voor een ruimteverwarming tot een bepaalde temperatuur
Ten slotte is het ook mogelijk om ruimtes met lucht te verwarmen. 
Dit vraagt wel om veel interne aanpassingen. 
zoals de aanleg van een buizensysteem. 
Maak hierbij slim gebruik van bestaande kanalen als schachten of schoorstenen. 
Bij dit verwarmingsconcept wordt vaak een warmteterugwinsysteem toegepast. 
waarbij de binnenlucht de vaak koudere buitenlucht verwarmt.
In de volgende aflevering leer je meer over welke duurzame intallatietechniek je kunt gebruiken om het historische gebouw te verwarmen.