Installaties bij monumenten: duurzamere installaties

Als bekend is of een historisch gebouw met een lage temperatuur verwarmd kan worden, of dat een hoge temperatuur toch noodzakelijk blijft, is het mogelijk om te onderzoeken hoe energie duurzamer kan worden opgewekt. Deze animatie geeft inzicht in verschillende duurzamere installaties.

Nu je weet of je het historische gebouw met een lage temperatuur kan verwarmen… of dat een hoge temperatuur toch noodzakelijk blijft.
is het mogelijk om te onderzoeken hoe je energie duurzamer kan opwekken.
De meeste energiebronnen werken efficiënt wanneer je het monument met een lage temperatuur kan verwarmen.
Daarom is het belangrijk altijd eerst te onderzoeken of dit haalbaar is.
Is dit het geval?
Dan zijn verschillende duurzame installaties mogelijk.
Bijvoorbeeld een luchtwarmtepomp, die warmte uit de buitenlucht haalt en deze omzet naar een geschikte temperatuur om het monument mee te verwarmen.
Dit systeem bestaat uit een binnendeel ongeveer zo groot is als een CVketel, en uit een buitendeel… waarvan de grootte afhankelijk is van de benodigde capaciteit.
Het buitendeel kan geluid produceren dat je met een geluidswerende kast kan dempen.
De maximale afstand tussen beide delen is ongeveer vijfenveertig meter… en dit systeem vraagt om nieuw leidingwerk met een dikte van tweeëntwintig tot achtentwintig millimeter.
Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen waarbij je het buitendeel inpandig, of als indaksysteem plaatst.


Een andere optie is een warmtepomp die warmte uit water of de bodem haalt.
Bij dit systeem heb je alleen een binnendeel nodig.
De grootte is afhankelijk van de benodigde capaciteit en de verbinding met de bron.
De bron kan bijvoorbeeld de bodem, grondwater of oppervlaktewater zijn.
Dit systeem vraagt niet alleen om nieuw leidingwerk van tweeëntwintig millimeter en een hoofdleiding in het gebouw van achtentwintig millimeter dik, maar ook om verbinding met de bron.
Het systeem heeft dus meer impact op de omgeving.
Houd rekening met bijvoorbeeld archeologie of bestaande netwerken in de grond.
Met dit systeem is ook passieve koeling mogelijk, waardoor een airco niet nodig is.
Is het niet mogelijk om met leidingen de grond in te gaan of om een buitenunit te plaatsen?
Dan kan je ook een PVT-systeem in combinatie met een waterpomp toepassen.
Je hebt hier alleen het binnendeel nodig.
Voor dit systeem heb je wel een dak met een groot oppervlak, voldoende draagkracht en de juiste schuinte nodig… passend binnen het gemeentebeleid.
Blijft hoge temperatuur noodzakelijk om het gebouw te verwarmen?
Dan kun je denken aan een luchtwarmtepomp die warmte uit de buitenlucht omzet naar een hoge temperatuur.
Dit systeem bestaat uit een binnen- en buitendeel, die op vijfenveertig meter van elkaar mogen staan.
Een luchtwarmtepomp brengt wel hogere aanschafkosten… een hoger elektraverbruik… en een dalend afgiftevermogen bij lage buitentemperaturen met zich mee.
Om het rendement en comfort te verhogen, blijft het wenselijk om de isolatiemogelijkheden te bekijken.
Wanneer er geen andere opties zijn om met hoge temperatuur te verwarmen, is een gasgestookte CV-ketel een reële optie voor panden die de komende tien jaar nog niet van het aardgas afgaan.
Ten slotte is het naast deze individuele oplossingen ook mogelijk om te kiezen voor een collectief systeem… zoals warmtenetten en grotere bodembronnen.
Check daarom altijd bij je gemeente wat de plannen voor de komende jaren zijn op dit gebied.
In de volgende aflevering leer je meer over of het mogelijk is om de gasaansluiting te verwijderen, of bijvoorbeeld te kiezen voor een hybride systeem.