Gevelisolatie bij monumenten: de uitvoering

Na het besluit om over te gaan tot gevelisolatie het maken van het
isolatieontwerp en de aanvraag van de benodigde vergunningen is het tijd voor de uitvoering. Deze animatie helpt bij de aanpak hierbij.

Na het besluit om over te gaan tot gevelisolatie het maken van het
isolatieontwerp en de aanvraag van de benodigde vergunningen is het
nu tijd voor de uitvoering.

Het gekozen isolatiesysteem kan je uitvoeren met verschillende materialen.

Check altijd of de materiaaleigenschappen voldoen aan de waarden die bij
het gekozen isolatiesysteem passen.

Heb je gekozen voor dampdichte isolatie aan de binnenzijde van de
gevel?

Dan kan je deze direct op de gevel bevestigen. 

Dit gebeurt meestal met een houten stijl- en regelwerk waar het isolatiemateriaal tussenkomt.

Een spouw tussen de gevel en het isolatiemateriaal is onnodig en
kan zelfs risicovol zijn, omdat er vochtige lucht in kan komen dat zich
verplaatst en condensatie in de bestaande constructie kan veroorzaken.

Dit voorkom je door onbeschadigde dampremmende folie luchtdicht aan te
brengen.

Plaats de dampremmende laag aan de warme zijde van het isolatiemateriaal. 

Voorkom holtes door deze laag volledig luchtdicht te tapen en werk deze af met bijvoorbeeld gips.

Door hier een extra wand tegenaan te plaatsen waar de installaties
doorheen lopen blijft de totale voorzetwand dampdicht. 

Zo voorkom je ook risico’s op doorbooringen van de dampremmende laag bijvoorbeeld door het ophangen van een schilderij.

Breng deze folie ook luchtdicht aan rondom installaties en bijvoorbeeld
balkkoppen. 

Is dit rondom balkkoppen niet haalbaar? 

Dan is het beter om isolatie rondom de balken achterwege te laten.

Zo blijft de temperatuur rondom de balkkop hoger en ontstaan minder risico’s.

Heb je gekozen voor dampopen capillair actieve isolatie aan de binnenzijde
van de gevel?

Check of de huidige gevelafwerking aan de buitenkant en binnenkant niet dampremmend is en aan de binnenzijde vrij is van loszittende delen en vlak is.

Plaats vervolgens het isolatiemateriaal direct op de gevel zonder spouw. 

Doe dit volgens voorschrift met bijbehorende lijm of eventueel mechanisch.

Zet het materiaal rondom balken goed vast met een luchtdichte aansluiting.

Zo voorkom je luchtstromen van waterdamp naar het einde van de
balkkop die condensatie en uiteindelijk houtrot als gevolg hebben.

De afwerking aan de warme zijde is altijd dampopen bijvoorbeeld
middels kalk of leemstuc met een dampopen verf. 

Anders werkt het ademende system niet meer.

Zorg voor een doorlopende isolatielijn en voorkom zoveel mogelijk
koudebruggen. 

Let hierbij ook op de dagkanten. 

Hier kan je een dunnere isolatielaag toepassen.

Bespreek het gekozen isolatiesysteem van tevoren met de bouwploeg.

Leg uit wat de aandachtspunten zijn in de uitvoering en waarom die
van belang zijn. 

Controleer tot slot de uitvoering van isolatielagen en dampremmende lagen voordat het wordt afgewerkt.