NAR 81: Early medival glass production in the Netherlands. A chemical and isotopic investigation

In deze Engelstalige publicatie worden voor het eerst uitgebreide gecombineerde archeologische, technologische en wetenschappelijke onderzoeken naar de vroegmiddeleeuwse glasproductie in Nederland samengebracht.

De relaties tussen wetenschappelijke resultaten, archeologische contexten, dateringen van monsters, objecttypes, kleur, veranderingen in glastechnologieën in de loop der tijd en de sociale, economische en politieke factoren die van invloed waren op de glasvoorziening en glasproductie, worden besproken. De monografie is bedoeld voor onderzoekers die zich bezig houden met de vroege middeleeuwen en met glasproductie.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 81
Redactie: Hans Huisman, Rik Feiken
Auteurs: Hongjiao Ma, Julian Henderson, Yvette Sablerolles (University of Nottingham), Simon Chenery and Jane Evans (British Geological Survey). Met een bijdrage van Menno Dijkstra (University of Amsterdam)
Illustraties (tenzij anders vermeld): Julian Henderson, Yvette Sablerolles, Marjolein Haars (BCL-Archaeological Support)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2023