Herkomstonderzoek naar cultuurgoederen 1933-1945. Een handreiking

Het uitvoeren van onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen is een verantwoordelijkheid voor iedereen die deze objecten verwerft of al in beheer of bezit heeft. Deze handreiking geeft een overzicht van een aantal basisstappen voor het doen van herkomstonderzoek naar cultuurgoederen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.

De handreiking vormt een aanzet en is bedoeld als eerste controle. Geen enkel object is hetzelfde en daarom zullen de benodigde bronnen en mogelijkheden per geval verschillen. Herkomstonderzoek is bovendien voortdurend in ontwikkeling. De beschikbaarheid van nieuwe analoge en digitale bronnen levert steeds weer nieuwe inzichten op. Naast het zorgvuldig raadplegen van bronmateriaal vergt herkomstonderzoek ook een flinke dosis creativiteit.

Voor wie

Deze publicatie is gericht op collectiebeheerders, medewerkers van musea, onderzoekers, verzamelaars en kunsthandelaren. De aanbevelingen zijn van toepassing op zowel nieuwe verwervingen als op bestaande collecties, verzamelingen of handelswaar.

Colofon

Tekst: Daniël Hendrikse, herkomstonderzoeker cultuurgoederen WOII, RCE. Simone van Wijk, herkomstonderzoeker cultuurgoederen WOII, RCE.
Redactie: Rudi Ekkart, expert cultuurgoederen WOII. Annelies Kool, adviseur cultuurgoederen WOII, RCE. Iris Looman, afdelingshoofd Roerend Erfgoed, RCE. Perry Schrier, adviseur cultuurgoederen WOII, RCE.
Meeleescommissie: Roby Boes, conservator, Singer Laren. Sophia Thomassen, coördinator collectieregistratie en herkomstonderzoeker, Van Gogh Museum.

Afbeeldingen: Dordrechts Museum, Nationaal Archief, National Archives Washington D.C., NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum Amsterdam, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Stadsarchief Amsterdam.

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maart 2024