Cultuurgoederen WOII (1933-1945)

In de jaren 1933-1945 heeft het nazi-regime in vele landen, waaronder Nederland, een ongekend aantal cultuurgoederen geroofd en geconfisqueerd. Ook werden objecten, soms onder dwang, afgestaan of verkocht. Veel kunst- en cultuurvoorwerpen kwamen terecht in Duitsland, maar er werden ook objecten verworven door musea in Nederland. Na de oorlog kwamen veel objecten uit Duitsland terug naar Nederland, waar ze werden ondergebracht in de rijkscollectie.

Na de Tweede Wereldoorlog

Tot in de jaren 50 is een deel van de objecten die uit Duitsland terugkwam, teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Een deel waarvan geen eigenaar kon worden opgespoord, werd geveild. Wat achterbleef kwam in de rijkscollectie en kreeg de titel NK-collectie (Nederlands Kunstbezit-collectie). De NK-collectie bestaat uit schilderijen, werken op papier en toegepaste kunst zoals meubelen en keramiek. Deze werken worden uitgeleend aan musea en een aantal hangt in overheidsgebouwen.

Als het zeker of in hoge mate waarschijnlijk is dat objecten tussen 1933 en 1945 geroofd, geconfisqueerd of onder dwang verkocht zijn, dan kunnen ze onder het huidige restitutiebeleid teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen. 

Informatie en advies

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het eerste aanspreekpunt voor mogelijke rechthebbenden, collectiebeheerders en geïnteresseerden over restitutiebeleid, procedures en herkomstonderzoek. Het indienen van een restitutieverzoek moet hierdoor makkelijker worden. Iedereen die op zoek is naar informatie over de NK-collectie en restitutie kan bij de RCE terecht. Onderzoekers kunnen advies vragen over het doen van herkomstonderzoek en doorverwezen worden naar beschikbare archieven en organisaties die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Naast beantwoording van vragen en advisering geeft de RCE voorlichting en deelt kennis. Door zo veel mogelijk informatie te verzamelen en te verspreiden wil de RCE herkomstonderzoek en het opsporen van mogelijke rechthebbenden zo goed mogelijk ondersteunen.

Voor vragen, informatie of advies kunt u contact opnemen met onze Infodesk.

Actualiteiten

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws