NAR 80: Remote sensing in de Nederlandse archeologie

In dit rapport passeren verschillende onderwerpen en vraagstukken de revue die relevant zijn voor een goed gebruik van remote sensing-beelden tijdens archeologisch onderzoek. Vijftien casestudy’s laten zeer verschillende toepassingsmogelijkheden zien.

Remote sensing

Remote sensing betekent letterlijk ‘op afstand waarnemen’. Het is een verzamelnaam van technieken waarmee vanuit de lucht data over het aardoppervlak worden verzameld. Deze data, in de vorm van analoge en digitale luchtfoto’s, sensorbeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland, bevatten voor archeologen belangrijke informatie.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 80

Redactie: E. Rensink, L. Theunissen en R. Feiken
Auteurs:  E. Rensink, L. Theunissen, R. Feiken, J. Bourgeois, K. Deforce, J. van Doesburg, R. Emaus, M. van der Heiden, N. de Jong-Lambregts, N. Karagiannis, J.W. de Kort, E. Liagre, H. van Londen, E. Meylemans, J. Orbons, B. Stichelbaut, B. Terlouw, G. Timmermans, J. Waagen en W. van Zijverden.

Technische redactie: E. Beukers

Vertaling samenvatting: A. Visser

ISBN/EAN: 978-90-76046-80-8 
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2022