Lijst met verleend uitstel van rapportage plicht archeologische opgravingen

Op verzoek van de uitvoerende partij, kan door de Minister uitstel verleend worden van de rapportage plicht archeologische opgravingen en de deponering. Op deze pagina vindt u de lijst van projecten waarvoor uitstel is verleend en die nog niet zijn afgerond. Uitstel wordt uitsluitend verleend in overmacht situaties.

De lijst wordt om de drie maanden ge-update. De huidige lijst is 1 februari 2024 online gezet.

In de notitie Uitstel- en handhavingsbeleid rapportageplicht Erfgoedwet is vastgelegd in welke situaties uitstel kan worden verleend.