Het interview als verrijking van erfgoed. Handreiking collectie-interviews

De Handreiking collectie-interviews is een workflow voor het afnemen van collectie-interviews en is bestemd voor het (museale) erfgoedveld. Deze handreiking heeft tot doel om het beheer, behoud en presentatie van collectie-interviews te ondersteunen op een eenvoudige en op de praktijk gerichte manier.

Colofon

Deze handreiking is tot stand gekomen binnen het RCE programma Erfgoed van de 20e eeuw, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Knooppunt Sprekende Geschiedenis.

Tekstredactie: Sylvia van Schaik

© 2023, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort