Handreiking Borging van Post 65 erfgoed

Deze handreiking geeft een methodiek en aanbevelingen voor het borgen van het erfgoed uit de periode 1965 – 1990. Landschappen, steden, wijken, complexen en objecten uit deze periode krijgen vaak nog weinig juridische bescherming tegen sloop of aantasting.

Met deze publicatie krijgen beleidsmakers, eigenaren en de omgeving handvatten om de waarde en het belang van Post 65-erfgoed te borgen in de verschillende instrumenten van de Omgevingswet. De handreiking geeft daarnaast suggesties voor het betrekken van de samenleving op alle niveaus van beleid en regelgeving met betrekking tot dit erfgoed. Iedere ruimtelijke transformatie kan hiermee zorgvuldig worden afgewogen.

Colofon

Auteurs: Hugo van Velzen, Marcel van Winsen (Contrei), Bas Schout (Buro Schout)
Opdrachtgevers RCE: Anita Blom, Martijn Oosterhuis 
Met medewerking van: Margriet Panman, Margot de Vaal (gemeente Zoetermeer); Marc Berends (gemeente Breda); Gesien van Altena, Ingrid Nij Bijvank van Herel (Het Oversticht, namens de provincie Drenthe), Nancy Arkema (namens Buro Schout)
Coverfoto: De Vier Vierkanten, Alkmaar, foto Ruben Ferwerda

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022