BRAM 35: Valthe-Hunebedweg. Het uitgraven van een profielput nabij hunebedden D36 en D37.

In dit rapport wordt verslag gedaan van het handmatig uitgraven van een kleine profielput op een perceel direct ten zuiden van hunebedden D36 en D37 (de ‘Valther Tweeling’) bij Valthe, gemeente Borger-Odoorn.

Een klein deel van het noordprofiel van een opgraving uit 2012 is opnieuw blootgelegd, schoongemaakt en gedocumenteerd. Het doel ervan was het faciliteren van geofysisch onderzoek van mogelijk midden-neolithische grondsporen door de Universiteit Gent. Dit onderzoek bestond uit het uitvoeren van geofysische testmetingen, het nemen van bodemmonsters en het plaatsen van een klein meetstation.

Colofon

Reeks: Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 35
Auteurs: J.W. de Kort & E. Rensink
Autorisator: R. Feiken
Illustraties: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en M. Haars (BCL–Archaeological Support), tenzij anders vermeld

ISBN/EAN: 978905799

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2023