Vondstmeldingsformulier maritieme objecten

Met dit digitale formulier meldt men de vondst van een Nederlands scheepswrak in buitenlandse wateren of soeverein wrak in Nederlandse wateren. 

Het Rijk heeft als eigenaar en beheerder van veel grote wateren een belangrijke rol in de zorg voor maritiem erfgoed. De Rijksdienst werkt met partners samen om dit beheer op (inter)nationaal niveau op orde te brengen. Er is daarom een serie protocollen gepubliceerd, waar dit vondstmeldingsformulier deel van uitmaakt.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022.

Dit vondstmeldingsformulier is een resultaat van het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021. Dit document is ook beschikbaar in het Engels.