Eindrapportage Programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021

Dit is het eindrapport van het programma Maritiem Erfgoed Internationaal, dat tussen 2017 en 2021 is uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Download 'Maritiem Erfgoed Internationaal - Eindrapportage 2017-2021'
PDF document | 96 pagina's | 45.5 MB | 2022

Dit rapport beschrijft de doelen van het programma, zijn missie, visie en de manier waarop naar die doelen is toegewerkt, inclusief de aanpassingen die door de coronacrisis nodig waren om deze te bereiken. In dit overzicht wordt duidelijk hoeveel in relatief korte tijd bereikt is en welke structuur is opgezet om ook in de toekomst tot een goed beheer van cultureel erfgoed onderwater te komen. Een onderdeel hiervan zijn de protocollen die zijn opgesteld. Aan het einde van het rapport wacht de lezer een blik in de toekomst als de visie die aan het begin van het programma is omschreven, weer opgeroepen wordt en suggesties worden gedaan voor verdere stappen en de invulling daarvan.

Deze publicatie is ook beschikbaar in het Engels.

Colofon

Manders, M., Hoop, R. de, Derksen, L., Waasdorp, S., Ommeren, M. van, Langemheen, W. van de: Maritiem Erfgoed Internationaal. Eindrapportage 2017-2021.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Amersfoort 2022