Protocol voor de identificatie van menselijke resten bij maritiem erfgoedbeheer

Bij het onderzoek naar scheepswrakken, zeker als de schepen zijn vergaan tijdens oorlogshandelingen, is de kans groot om ook menselijke resten aan te treffen. Daarom werkt de Rijksdienst met een protocol voor de omgang met menselijke resten.

Het Rijk heeft als eigenaar en beheerder van veel grote wateren een belangrijke rol in de zorg voor maritiem erfgoed. De Rijksdienst werkt met partners samen om dit beheer op (inter)nationaal niveau op orde te brengen. Er is daarom een serie protocollen gepubliceerd, waar dit protocol voor de omgang met menselijke resten deel van uitmaakt.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022.

Dit protocol is een resultaat van het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021. Dit document is ook beschikbaar in het Engels.