Meldprotocol buitenlandse scheepswrakken in Nederlandse wateren

Als een buitenlands wrak wordt aangetroffen in Nederlandse wateren, moet hier melding van gemaakt worden. In dit protocol wordt uitgelegd waar de melding idealiter binnenkomt en hoe de informatiestroom vanaf dat moment moet gaan lopen en welke organisaties hierbij betrokken moeten zijn. 

Het Rijk heeft als eigenaar en beheerder van veel grote wateren een belangrijke rol in de zorg voor maritiem erfgoed. De Rijksdienst werkt met partners samen om dit beheer op (inter)nationaal niveau op orde te brengen. Er is daarom een serie protocollen gepubliceerd, waar dit meldprotocol deel van uitmaakt.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022.

Dit meldprotocol is een resultaat van het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021. Dit document is ook beschikbaar in het Engels.