Beleidskader Nederlandse historische scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen in den vreemde

Het Nederlands onderwatererfgoedbeleid heeft te maken met zowel geografische grenzen als de grenzen tussen traditionele beleidsterreinen. Bij de vormgeving en uitvoering van dit beleidskader voor maritiem erfgoedbeheer zijn dan ook diverse departementen en diensten in binnen- en buitenland betrokken, namelijk de ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Rijk heeft als eigenaar en beheerder van veel grote wateren een belangrijke rol in de zorg voor maritiem erfgoed. De Rijksdienst werkt met partners samen om dit beheer op (inter)nationaal niveau op orde te brengen. Er is daarom een serie protocollen gepubliceerd, waar dit beleidskader deel van uitmaakt.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022.

Dit beleidskader is een resultaat van het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021. Dit document is ook beschikbaar in het Engels.