Infographic Vensterisolatie bij monumenten

Bij historische gebouwen is de juiste balans vinden tussen behoud van cultuurhistorische waarden en mogelijkheden tot verduurzaming een uitdaging. Om het energieverlies te beperken is isolatie een goede optie. Het isoleren van de vensters vraagt om een zorgvuldige aanpak. Deze infographic beschrijft een aantal mogelijkheden om vensters te isoleren, die passen bij historische gebouwen.