Infographic Een integraal verduurzamingsontwerp

Het verduurzamen van monumenten vraagt om een zorgvuldige aanpak. Een belangrijk onderdeel hiervan is een integraal verduurzamingsontwerp: een totaalplan waarbij je thema’s als isolatie, ventilatie, afgiftesystemen en duurzame energieopwekking op elkaar afstemt. Deze infographic licht de vier thema's verder toe.