BRAM 34: Romeinse vindplaats Cadier en Keer-Riesenberg (gemeente Eijsden-Margraten), een bureauonderzoek

Sinds de jaren ’80 worden Romeinse vondsten gedaan op de Riesenberg bij Cadier en Keer (gemeente Eijsden-Margraten). In dit bureauonderzoek wordt op basis van historische, archeologische en aardwetenschappelijke bronnen een mogelijke verklaring gegeven voor hun aanwezigheid en een voorstel voor verder onderzoek.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 34
Auteur: T. de Groot
ISBN/EAN: 978-90-5799-350
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2022