Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische akkers - terugkijken

Zesde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer. Het onderwerp van deze zesde lezing is historische akkers.

Het webinar is online terug te kijken.

Dit webinar vond plaats op 22 september 2021. Bekijk het gehele programma in de agenda.