23 september Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische akkers

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Zesde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Aanleiding

Door het grootschalige en heel uniforme karakter van de tegenwoordige akkerlandschappen, zou je bijna vergeten dat deze landschappen in het verleden uiterst divers waren. Verschillen in ondergrond, gewasteelt, grondbewerkingsmethoden en bemestingsintensiteit zorgden voor heel gevarieerde akkergebieden met een rijke akkerflora en -fauna. Al vanaf het vijfde millennium voor Christus vindt in onze streken akkerbouw plaats.

Archeologen paleobotanici hebben de afgelopen decennia veel geleerd over de prehistorische akkerbouw, onder meer van de Celtic fields en de akkers in het terpenlandschap. Maar ook over de essen in onze zandgebieden is veel nieuwe cultuurhistorische en ecologische kennis ontwikkeld. In het webinar vertellen vier onderzoekers over de historisch-ecologische rijkdom van vroegere akkerlandschappen. Belangrijk doel is ook om na te gaan welke relevantie deze kennis heeft voor het herstel van de biodiversiteit op toekomstige akkers.

Aanmelden

Dit webinar is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail én daarbij de link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst. Bewaar deze bevestiging daarom goed tot het webinar!

Programma

Tijd

Onderdeel

13.00

Inloop

13.30

Welkom en inleiding door Otto Brinkkemper (RCE)

13.40

Prehistorische mens-omgeving interactie op en rond de akker: over wallen, mest en ploegen door Stijn Arnoldussen & Mans Schepers (Rijksuniversiteit Groningen)

14.15

Hoe natuurlijk zijn wilde planten op akkers? door

Jan Bakker (Rijksuniversiteit Groningen)

14.50

Korte pauze

15.00

Historisch-ecologische diversiteit van de middeleeuwse essen in Drenthe door Theo Spek (Rijksuniversiteit Groningen)

15.40

Slotdiscussie onder leiding van Otto Brinkkemper (RCE)

16.00

Afsluiting

Organisatie

De lezingenreeks wordt georganiseerd door Otto Brinkkemper (RCE) en Theo Spek (RUG-KCL). Elke vierde donderdag van de maand is er tussen 13.30 en 16.00 een bijeenkomst waarin drie sprekers uit verschillende delen van Nederland en soms ook uit België of Duitsland vertellen over hun onderzoek. De lezingen duren ca 25 minuten, gevolgd door 15 minuten vragen en discussie o.l.v. de organisatoren. Alle lezingen worden opgenomen en via de website van de RCE beschikbaar gesteld, waardoor geïnteresseerden desgewenst ook op een later tijdstip de bijeenkomst kunnen volgen.

Data en sprekers van de volgende bijeenkomsten (onder voorbehoud)

Elke bijeenkomst is van 13.30-16.00 uur

7. Duinen, 28 oktober
8. Waddengebied, 25 november
9. Zuid-Limburgse heuvelland, 27 januari 2022