RAM 270: Verstoord door schatgraverij. Veldwerk naar aanleiding van de ontdekking van een wagengraf uit de vroeg La Tène-periode aan de Hessenbergseweg te Heumen

Aan de Hessenbergseweg in Heumen (provincie Gelderland) is in 2018 een wagengraf uit de vroeg La Tène-periode (ca. 450 v.Chr) illegaal opgegraven. Op die plek heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in mei 2019 een controle-opgraving uitgevoerd. Daarbij zijn onder meer kleine fragmenten bronsblik en crematieresten gevonden die onmiskenbaar tot het wagengraf behoren.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 270 (RAM 270)
Auteurs: L. Theunissen, T. de Groot, J.W. de Kort en F. Laarman
Redactie: L. Theunissen en J.W. de Kort
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 10 mei 2021