NAR 74: Prehistorische vondsten onder veen en klei, een verrassing?

Het kustgebied van Friesland en Groningen staat bekend als het terpen- en wierdengebied. Archeologisch onderzoek heeft veel kennis opgeleverd over het leven in deze omgeving vanaf de ijzertijd tot heden. Minder bekend is dat er onder de veen- en kleilagen oudere prehistorische resten liggen. In dit rapport wordt aandacht gevraagd voor de archeologie in dit gebied vanaf het laat-paleolithicum tot en met de vroege ijzertijd en wordt een pleidooi gehouden om gerichter onderzoek te doen naar deze in potentie hoogwaardige en gevarieerde archeologie.