Eindrapport evaluatie Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

In de eerste helft van 2021 is de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) geëvalueerd. De evaluatie biedt waardevolle inzichten over de resultaten die met de regeling zijn bereikt en hoe eigenaren in het herbestemmingsproces nog beter ondersteund kunnen worden. Het eindrapport is vanaf deze pagina te downloaden.

Evaluatieonderzoek

De evaluatie is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door DSP-groep. In een periode van ongeveer 6 maanden hebben de onderzoekers de subsidieregeling doorgelicht. Ze hebben daarvoor het gebruik van de regeling in de afgelopen jaren geanalyseerd, een enquête gehouden onder gebruikers van de regeling en expertbijeenkomsten georganiseerd.  

Vervolg

Het ministerie van OCW zal de evaluatie gebruiken om haar ondersteuning aan herbestemmingsprojecten verder te verbeteren. Maar de regeling zal niet meer worden gewijzigd voor de komende aanvraagronde van 1 oktober tot 30 november 2021. In deze ronde worden de subsidies verstrekt volgens dezelfde bepalingen als vorig jaar.