RAM 264: Bij elkaar begraven. Een ommuurd grafcomplex uit de Romeinse tijd in Maastricht-Belfort

In 1964 onderzocht de Rijksdienst een bijzonder grafcomplex uit de Romeinse tijd in de Maastrichtse wijk Belfort. Het ommuurde grafcomplex bevatte enkele uitzonderlijk rijke graven uit de tweede eeuw n.Chr. Bijna 60 jaar na dato zijn de resultaten van het onderzoek door Annelies Koster beschreven in deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 264.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 264
Auteurs: A. Koster, E. Smits en J.R.A.M. Thijssen† Autorisator: T. de Groot
Eindredactie: A. Koster
ISBN/EAN: 978-90-5799-347-3

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2021