Resultaten programma Maritiem Erfgoed Nederland

Het programma Maritiem Erfgoed Nederland zette zich van 2018 tot en met 2021 in voor het beheer van het Nederlands cultureel maritiem erfgoed en heeft als speerpunten kennis, onder­zoek, beleid, samenwerking en educatie rondom onderwaterarcheologie. Het programma is afgerond in december 2021. Deze infographics geven in één oogopslag de resultaten.