Lessen uit het verleden, warmte & licht in huis, 1100-2000

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in het kader van ‘Lessen uit het verleden’ een overzicht gemaakt van de verschillende energietransities en de daaruit voortvloeiende veranderingen die het woonhuis tussen 1100 en 2000 heeft ondergaan.  Het overzicht beperkt zich tot ontwikkelingen op hoofdlijnen.

Colofon

Titel: Lessen uit het verleden, warmte & licht in huis, 1100-2000
Teksten, vormgeving en illustraties: Bouwhistorisch bureau MoNed
Foto’s: 2020 MoNed (tenzij anders vermeld)
Uitgever: MoNed, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Lessen uit het verleden, warmte & licht in huis, 1100-2000
Beeld: ©Bouwhistorisch onderzoeksbureau Moned