Geesten van Holland

Deze publicatie (deel 8 uit de reeks Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap) is een herinventarisatie van oudere en jongere cultuurgronden op de strandwallen van Noord- en Zuid-Holland. 

Dit rapport presenteert de actuele stand van kennis met betrekking tot het nederzettingsgeografische fenomeen ‘geesten’ en een herinventarisatie van deze oude complexen van landbouwgrond op de strandwallen.

Reeks: Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap, nummer 8