Geesten van Holland

Een herinventarisatie van oudere en jongere cultuurgronden op de strandwallen van Noord- en Zuid-Holland.

Dit rapport presenteert de actuele stand van kennis met betrekking tot het nederzettingsgeografische fenomeen ‘geesten’ en een herinventarisatie van deze oude complexen van landbouwgrond op de strandwallen.