Doen of laten. Voor bruikleennemers van de RCE.

Als bruikleennemer van voorwerpen uit de Rijkscollectie RCE bent u verantwoordelijk voor het beheer van de geleende voorwerpen. Om u hierbij te helpen hebben we deze brochure samengesteld.

voorpagina van de publicatie Doen of laten

In deze brochure staan onder meer richtlijnen voor stofvrij houden, verplaatsen en wat te doen bij calamiteiten. Maar ook geven we enige uitleg over het belang van een stabiele temperatuur en de invloed van licht en vocht.

Wellicht weet u al wat het dagelijks beheer van kunstvoorwerpen inhoudt en wat de RCE van u verwacht. Zie deze handleiding dan als een geheugensteuntje.

Colofon

Doen of laten. Voor bruikleennemers van de RCE
Illustraties en ontwerp: Thijs Geritz