NAR 63: North Sea Prehistory Research and Management Framework (NSPRMF) 2019

Het is algemeen bekend dat de Noordzee een groot aantal verdronken prehistorische landschappen herbergt. In 2009 is voor dit gebied een breed pakket aan onderzoeks- en behoudskaders uitgezet. Hoe staat het er een decennium later voor? De resultaten van 10 jaar onderzoek zijn samengevoegd in dit rapport.

Tien jaar onderzoek

In de afgelopen tien jaar is er veel werk verzet. En hoewel het onderzoeks- en behoudskader van 2009 nog steeds actueel is, zijn ze herzien en bijgewerkt in het NSPRMF 2019 rapport. Het rapport roept onder andere op tot nauwere samenwerking tussen de betrokken partijen en benadrukt gericht en effectief keuzes maken. Het is de bedoeling dat de handvatten en suggesties genoemd in dit rapport de komende jaren als inspiratie en richtlijn gaan dienen voor toekomstig erfgoed onderzoek naar prehistorie van Noordzee.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 63
North Sea Prehistory Research and Management Framework (NSPRMF) 2019
Retuning the research and management agenda for prehistoric landscapes and archaeology in the Dutch sector of
the continental shelf

Auteurs: J.H.M. Peeters, L.W.S.W. Amkreutz, K.M. Cohen and M.P. Hijma
Copy editor: S. Needs-Howarth
Reviewers: J.W.M. Roebroeks (Universiteit Leiden), D.E.A. Schiltmans (Archeologie Rotterdam), E. Rensink (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort), B.P. Speleers (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort), B.I. Smit (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort)
Authorisatie manuscript: D.E.A. Schiltmans (Archeologie Rotterdam), B.I. Smit (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort)
ISBN/EAN: 978-90-5799-315-2
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2019