Na-isolatie van historische woonhuizen

Deze gids biedt de erfgoedprofessional een overzicht van de stappen die zij moeten nemen als zij een historisch pand willen verduurzamen door middel van na-isolatie. Verschillende isolatiemethoden en – materialen worden toegelicht. Voor verschillende gebouwonderdelen worden de voor- en nadelen, maar ook de uitvoeringvereisten, opgesomd.

Colofon

Auteur: Marc Stappers

Deze publicatie is onderdeel van de reeks Groene Gidsen en is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019. Herziene versie: 2020.