Een monument rolstoelvriendelijk maken

Deze brochure geeft uitleg over het rolstoelvriendelijk maken van een monumentaal gebouw en waarom dit vaak gecompliceerd is en soms op grenzen stuit. 

Handvatten

Er bestaan tal van mogelijkheden om ervoor te zorgen dat mensen in een rolstoel zich door een monument kunnen bewegen. Bij het aanleggen van een lift en een hellingbaan en dergelijke is het zaak om de cultuurhistorisch waardevolle aspecten van het oude gebouw zo veel mogelijk intact te laten. Deze brochure biedt daar handvatten voor.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed