Archeologische kennisbronnen

Om goede en zorgvuldige keuzes te kunnen maken over de omgang met archeologisch erfgoed binnen de ruimtelijke ordening is kennis belangrijk. Met diverse kennisproducten ondersteunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de archeologische monumentenzorg.

In deze brochure vindt u een flinke greep uit onze kennisbronnen. De complete set kaartmateriaal en bronnen is ook te vinden op deze website.