RAM 253: Palmhoutwrak: een venster naar de gouden eeuw

In 2009 is door sportduikers een houten scheepswrak op Burgzand bij Texel ontdekt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in de periode 2014 tot 2017 niet-bodemverstorend onderzoek verricht op deze vindplaats.

Hoge resolutie

Download 'RAM 253: Palmhoutwrak: een venster naar de gouden eeuw'
PDF document | 64 pagina's | 45.8 MB | 2018

Scheepswrak Burgzand Noord

Deze rapportage geeft een volledig overzicht van het archeologisch onderzoek dat in 2014 tot 2017 op Burgzand Noord 17 (BZN17) is uitgevoerd. De vindplaats en het scheepswrak zijn gewaardeerd en er zijn onderzoeksvragen beantwoord.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 253
Auteurs: J. Opdebeeck, T. Coenen en A. Vos
ISBN/EAN: 978-90-5799-311-4
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2018