Kort bewind met blijvende invloed. Hollandse schuren in de Verenigde Staten

Een artikel in het tijdschrift Monumentaal, nr. 2 2018, over het nog steeds zichtbaar zijn van Nederlands cultureel erfgoed op het platteland van de Verenigde Staten. Een land waar ons bewind slechts veertig jaar duurde.