Klimaatbeheersing in monumentale woonhuizen

Het binnenklimaat in een monument is belangrijk in twee opzichten: voor het comfort van de bewoners en het behoud van gebouw en interieur. Deze brochure geeft uitleg en praktische tips.

Stappenplan klimaatbeheersing monument

Met het binnenklimaat wordt een combinatie van temperatuur, vocht en luchtcirculatie bedoeld. Deze brochure gaat in op de factoren die het binnenklimaat bepalen en laat stap voor stap zien hoe een eigenaar de huidige situatie in kaart kan brengen en – indien nodig – daar iets aan kan verbeteren. Ook komen verschillende monumenteigenaren aan het woord die vertellen hoe zij het in hun monument hebben aangepakt. Monumentenzorg blijft maatwerk, maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk algemene maatregelen zijn die eigenaren kunnen nemen. Ingewikkelde technische ingrepen zijn dan niet altijd noodzakelijk.

Colofon

Tekst: Iris Broersma, Bart Ankersmit (RCE), Marc Stappers (RCE), Anne Versloot (redactie)