NAR 60: Het Maasdal tussen Eijsden en Mook

Het Maasdal bevat een rijkdom aan archeologische vindplaatsen met informatie over de bewonings- en gebruiksgeschiedenis door de eeuwen heen.

Hoge resolutie

Download 'NAR 60: Het Maasdal tussen Eijsden en Mook'
PDF document | 741 pagina's | 36.4 MB | 2018

Bewonings- en gebruiksgeschiedenis Maasdal

Deze synthese beschrijft de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het Maasdal in Limburg en het aangrenzende Noord-Brabantse deel en is vooral gebaseerd op 380 Maltarapporten over gravend archeologisch onderzoek uit de periode 1997-2014. Deze vindplaatsen stammen uit de steentijd tot de nieuwe tijd: zo zijn nog grotendeels gave jachtkampementen uit het mesolithicum, huisplattegronden uit het neolithicum en de bronstijd, grafvelden met monumentale greppelstructuren uit de ijzertijd, rurale nederzettingen met en zonder steenbouw uit de Romeinse tijd, terreinen voor ambachtelijke productie uit de middeleeuwen en kilometers aan loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De met sedimenten afgedekte landschappen langs de Maas hebben grote potentie om de nog bestaande kennislacunes verder in te vullen en nieuwe vragen te beantwoorden.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 60
Redactie: E.A.G. Ball, L.A. Tebbens & C.M. van der Linde
Auteurs: E.A.G. Ball (BAAC), I.J. Cleijne (BAAC), A.M.J.H. Huijbers (BAAC), C.F. Jeneson, P.P.J. Kimenai (BAAC), C.M. van der Linde (BAAC), J.R. Mooren (BAAC), L.A. Tebbens (BAAC), L.B.M. Verhart (Stone Age), J.F. van der Weerden (BAAC), J.M.J. Willems (BAAC).
Projectleiders: E.A.G. Ball & C.M. van der Linde
ISBN/EAN: 9789057992919
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018