NAR 61: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. Deel 1

Een synthese van 3000 jaar locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-Brabant en Weert-Nederweert, gebaseerd op 850 Malta-rapporten over gravend archeologisch onderzoek uit de periode 1997-2014.

In het artikel eronder, in 2019 verschenen in het vakblad Archeologie in Nederland, leest u een korte samenvatting van het onderzoek.

Hoge resolutie

Download 'NAR 61: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. Deel 1'
PDF document | 509 pagina's | 114.7 MB | 2018

Project Oogst voor Malta

Deze publicatie maakt onderdeel uit van het project Oogst voor Malta dat in 2012 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is gestart. Een belangrijk doel van dit onderzoek was om de grote hoeveelheid data uit met name gravend onderzoek in samenhang te presenteren en te interpreteren.

Deel 1 bevat hoofdstuk 1 t/m 7. Hierin komt de inventarisatie van de rapporten aan bod, de verkenning van het landschap in relatie tot de bewoningsmogelijkheden, de vegetatieontwikkeling van het midden-neolithicum tot de nieuwe tijd en worden de nieuwe gegevens bijeengebracht en geëvalueerd over de late prehistorie en de Romeinse tijd. Deel 2 bevat hoofdstuk 8 t/m 10. Hierin worden de nieuwe gegevens geëvalueerd over de middeleeuwen. Vervolgens wordt een langetermijnbeeld geschetst voor een periode van drie millennia, van 1500 v.Chr. tot 1500 n.Chr.

Deel 2: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 61
Titel: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant: synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr. en 1500 n.Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk
Redactie: E.A.G. Ball & R. Jansen
Auteurs: E.A.G. Ball (BAAC), R. Berkvens (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant), H. van Haaster (BIAX consult), A. Huijbers (BAAC), P. Kimenai (BAAC), R. Jansen (gemeente Oss), Th. de Jong (gemeente Eindhoven), L.A. Tebbens (BAAC)
ISBN/EAN: 978-90-5799-295-7
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2018