RAM 247: De stad die geen stad kon zijn

Archeologisch onderzoek naar de opbouw van de zuidwestelijke binnenburgwal in Bunschoten leverde nieuwe informatie op over deze middeleeuwse stad die er nooit kwam.

Resultaten booronderzoek rijksmonument de Stadsweiden

Deze rapportage bevat de resultaten van het in augustus 2016 uitgevoerde booronderzoek op het rijksmonument de Stadsweiden te Bunschoten. De Stadsweiden herbergen de boven- en ondergrondse resten van de middeleeuwse aanleg van de stad Bunschoten, bestaande uit een omgrachting, een rasterpatroon van walletjes – zogenaamde burgwallen – en begeleidende sloten. Aanleiding voor het onderzoek was het plan van de gemeente Bunschoten om de historische structuren in de westelijke Stadsweiden te reconstrueren. De aangetroffen archeologische resten zijn van hoge inhoudelijke en fysieke kwaliteit en dit onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd over de vorm van de middelste binnenburgwal en de afmetingen van de begeleidende sloten.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 247
Tekst: J. van Doesburg, J.W. de Kort & I.M. Roorda
ISBN/EAN: 9789057993039
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018