RAM 248: Cirkelen rond heuvels

Dit rapport doet verslag van een kleinschalig onderzoek uit 2016, waarbij door middel van kleine proefputten het bodemarchief van drie grafheuvels is onderzocht.

Grafheuvels tussen Toterfout en Halfmijl

Deze groep rijksmonumentale grafheuvels tussen Toterfout en Halfmijl (gemeente Veldhoven) vormt het best onderzochte en meest complete grafveld uit de midden-bronstijd van Nederland. Van de vijftien grafheuvels zijn er negen voorzien van een paalkransreconstructie. Aanleiding voor dit onderzoek was de wens van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (kortweg IVN) en de gemeente Veldhoven om de negen paalkransheuvels van nieuwe houten palen te voorzien. Die gelegenheid greep de RCE aan om door middel van kleine proefputten in de voet van drie grafheuvels de staat van het bodemarchief te onderzoeken, om zo een goed advies te kunnen geven over de juiste wijze van het vervangen van de paalkransen. In dit rapport wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de restauratiegeschiedenis en ook het landschappelijke aspect van de grafheuvels.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 248
Auteurs: E.M. Theunissen, J.W. de Kort, W. Derickx en M. van der Heiden
ISBN EAN: 9789057993053
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018