NAR 54: Uit het juiste hout gesneden

In deze publicatie worden houten gebruiksvoorwerpen tot 1300 n.Chr onder de loep genomen, die zijn aangetroffen bij Nederlandse opgravingen in de periode 1997-2014.

In het artikel eronder, in 2017 verschenen in het vakblad Archeologie in Nederland, leest u een korte samenvatting van het onderzoek.

Hoge resolutie

Download 'NAR 54: Uit het juiste hout gesneden'
PDF document | 420 pagina's | 150.8 MB | 2017

Catalogus

Eeuwenlang was hout de belangrijkste grondstof voor allerlei gebruiksvoorwerpen. Deze studie geeft een overzicht van houten voorwerpen (waarbij hout als bouwmateriaal buiten beschouwing is gelaten) en plaatst ze in een breder historisch kader. Het boek bevat een uitgebreide thematisch ingedeelde catalogus, voorzien van vele, speciaal voor dit project gemaakte tekeningen. Het spectrum aan houten gebruiksvoorwerpen is heel divers. Uit de steentijd zijn het voorwerpen die met jacht en visserij te maken hebben, in de perioden daarna kook- en keukengerei, gereedschap voor huisnijverheid en grondbewerking. Opmerkelijk zijn de houten objecten uit de Romeinse periode die qua houtgebruik en productiewijze weinig inheems aandoen.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 54
Onderdeel van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta
Tekst: S. Lange
ISBN/EAN: 9789057992643
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017