NAR 54: Uit het juiste hout gesneden

In deze publicatie worden houten gebruiksvoorwerpen tot 1300 n.Chr onder de loep genomen, die zijn aangetroffen bij Nederlandse opgravingen in de periode 1997-2014.

Catalogus

Eeuwenlang was hout de belangrijkste grondstof voor allerlei gebruiksvoorwerpen. Deze studie geeft een overzicht van houten voorwerpen (waarbij hout als bouwmateriaal buiten beschouwing is gelaten) en plaatst ze in een breder historisch kader. Het boek bevat een uitgebreide thematisch ingedeelde catalogus, voorzien van vele, speciaal voor dit project gemaakte tekeningen. Het spectrum aan houten gebruiksvoorwerpen is heel divers. Uit de steentijd zijn het voorwerpen die met jacht en visserij te maken hebben, in de perioden daarna kook- en keukengerei, gereedschap voor huisnijverheid en grondbewerking. Opmerkelijk zijn de houten objecten uit de Romeinse periode die qua houtgebruik en productiewijze weinig inheems aandoen.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 54
Onderdeel van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta
Tekst: S. Lange
ISBN/EAN: 9789057992643
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Deze digitale publicatie is als hoge resolutie versie op te vragen via de Infodesk.