NAR 52: Struinen door de duinen

Dit rapport bevat de resultaten van synthetiserend archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het Hollands duingebied op basis van gegevens verzameld in het Malta-tijdperk.

Deze digitale publicatie is als hoge resolutie versie op te vragen bij de Infodesk.

Hollands duingebied

De archeologie van het Hollandse duingebied is lang onbekend geweest. Dit kwam omdat grote delen van het oude cultuurlandschap (de oude strandwallen) onder duinzand verdwenen zijn. Daar waar het niet het geval was, leek van het erfgoed door latere landbouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld de bollenteelt) verdwenen te zijn.

In deze bundel wordt ingegaan op de vorming van het landschap, de inventarisatie van de bekende vindplaatsen en is de bewoningsgeschiedenis per periode beschreven. Daarnaast bevat het een karakterisering van wat archeologen inmiddels weten en nog zouden willen weten over de archeologie van het Hollandse duingebied.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 52
Onderdeel van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta
Auteurs: R.M. van Heeringen (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie), R. Schrijvers
(Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) en H.M. van der Velde (ADC ArcheoProjecten)
ISBN/EAN: 9789057992629
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort