RAM 239: Meerssen - Onderste Herkenberg; erosieonderzoek in het kader van TOPsites

Tussen 2012 en 2014 is onderzocht in hoeverre erosieprocessen de vindplaats van deze Romeinse villa in Meerssen bedreigen.

Erosieprocessen Romeinse villa rustica

Binnen de grenzen van dit wettelijk beschermde monument Meerssen-Onderste Herkenberg liggen de resten van een Romeinse villa rustica. Doel van dit archeologische onderzoek was bepalen hoe intensief de erosieprocessen zijn die deze Romeinse vindplaats bedreigen. Daarbij zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt die variabele resultaten laten zien. Booronderzoek, oppervlaktekartering, hoogtemetingen, OSL-dateringen en isotopenanalyses werden gecombineerd om de snelheid en gevolgen van erosie te bepalen. Naast informatie over de snelheid van erosie en de mate van bedreiging van de vindplaats leverde het onderzoek ook nieuwe informatie op over de locatie van het hoofdgebouw van de villa en werd een aantal andere gebouwen van het villacomplex geïdentificeerd.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 239
Redactie: D.J. Huisman, T. de Groot & J.W. de Kort
Auteurs: D.J. Huisman, T. de Groot, J.W. de Kort, W. Derickx, F.M. van Egmond, M. van der Heiden, T. Reimann, E. Rensink, T. Saey, J.M. Schoorl, V. Van Parys, M. van Soest, M. Van Meirvenne, J. Wallinga
ISBN/EAN: 9789057992797
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017