Toelichting bij formulier Bruikleenlijst indemniteitsaanvraag

Elke indemniteitsaanvraag voor een tentoonstelling dient vergezeld te gaan van een lijst met de voorwerpen die in bruikleen worden gevraagd. In deze toelichting staat hoe u het objectenformulier, de bruikleenlijst, in kunt vullen.