Bruikleenlijst, bijlage bij indemniteitsaanvraag

Elke indemniteitsaanvraag voor een tentoonstelling dient vergezeld te gaan van een lijst waarop de voorwerpen staan genoemd die in bruikleen worden gevraagd.

De Bruikleenlijst is online in te vullen in Explorer. In andere browsers (bijvoorbeeld Chrome of Firefox) krijgt u waarschijnlijk een foutmelding. Dan kunt u alsnog de PDF wel downloaden en daarna invullen.

In de 'Toelichting bruikleenlijst' (zie bijlage) leest u welke informatie u nodig hebt om de bruikleenlijst in te vullen.